• Обадете ни се0888 924 751
  • Пишете ни ezikovtsentarluch@gmail.com

Технически средства на обучение по немски език

Към всяка част на учебната система PRIMA са разработени аудиодискове с разнообразни упражнения за слушане и развитие на произношението и интонацията.

Към първа, втора и трета част има по два аудиодиска: CD 1 съдържа упражненията за слушане от учебника, а CD 2 – текстовете и упражненията от работната тетрадка и книгата с упражнения. Към четвърта част на системата има три аудиодиска: към учебника, към работната тетрадка и към книгата с упражнения. Към книгата с текстове и упражнения за ниво В1 също се предлага аудиодиск.

Записите са направени от носители на езика и осигуряват възможност за слушане на жива реч, за създаване на усет към ритъма и интонацията на немския език, за упражняване на особености в произношението и не на последно място - за създаване на емоционално отношение към езика. Упражненията за слушане са разнообразни и обхващат целия спектър от глобално до детайлно слушане. Те развиват умението за слушане с разбиране и системно изграждат компетентността на учениците в тази област.