• +359 (0) 888 924 751
  • ezikovtsentarluch@gmail.com
  • ezikovtsentarluch

Провеждане на изпити

По време на обучението се правят междинни тестове по език и компютърна грамотност, а в края на курсовете се провежда финален изпит за сертификат, който по информационни технологии е практически. Успешно издържалите изпита получават сертификат за завършен курс.