• Обадете ни се0888 924 751
  • Пишете ни ezikovtsentarluch@gmail.com

НОВИНИ

Стартира програма „Ваучери за заети лица“

Стартира програма „Ваучери за заети лица“

15 юни стартира програмата „Ваучери за заети лица“. Новата програма „Ваучери за заети лица“ е насочена към лица с основно или средно образование. Целта е да се повиши тяхната квалификация.

За да кандидатствате за ваучер е необходимо да отговаряте на две условия:

Да имате завършено не по – високо от средно образование

Да работите на трудов договор извън държавната администрация

Ако отговаряте на тези условия, можете да вземете ваучер за обучение. Можете да кандидатствате по два начина – на място в ДБТ или в електронен вариант.

1. Подаване на заявление на хартиен носител. Изтеглете от сайта на Агенцията по заетостта  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ , попълнете го и го подайте в Бюро по труда по месторабота или местоживеене. Можете да кандидатствате по програма „Ваучери за заети лица“ в работни дни между 8.30 и 17.00 часа. Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст ”Вярно с оригинала“:

  • копие на документ за завършено образование
  • копие на документ за допълнителни квалификации и преминати обучения

ВИЖ СПИСЪК НА БЮРАТА ПО ТРУДА

2. В електронен вариант

Подаване на заявлението по електронен път. Попълнете ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ, прикачете копие на дипломата си от основното и/ или средното си образование и допълнителни сертификати и изпратете.

По програмата ще се финансират 85% от ваучера, останалите 15% се заплащат от курсистите преди започване на курса. Предвидено е финансиране за 54 000 обучения. Срокът за прием на документи е до изчерпване на средствата.

В Езиков център Лъч можете да се обучавате по програма „Ваучери за заети лица“ по следните езици:

  • английски
  • немски
  • испански
  • информационни и компютърни технологии