• Обадете ни се0888 924 751
  • Пишете ни ezikovtsentarluch@gmail.com

Курсове по испански език

По време на обучението в курса по испански език курсистите трябва да усвоят интонацията близка до тази на носителите на езика. Чуждоезиковото обучение е практически насочено. Освен придобиване на езикова култура, обучаемите се запознават с обичаите и културните особености на Испания и испаноезичните страни.

Участниците в испанските езикови курсове научават видовете местоимения; видовете глаголи / глаголите „имам”, „съм” / и глаголни форми; определителен / неопределителен член. Могат да изразяват дата / час; знаят словореда на изречението и предлозите в испанския език.

Могат да задават ДА / НЕ въпроси.

Могат да построяват изречение; използват групи от думи, дифтонги.

В края на  курса по испански език обучаемите трябва да могат да използват изучаваните времена интегрирано.

За всяко ниво на испанския езиков курс, участниците трябва да усвоят определен брой лексикални единици.

Учебният материал в испанските езикови курсове на Езиков център Лъч е представен по много приятен начин и лесно се усвоява. Предоставени са практически изрази на испански език от ежедневни ситуации / запознанство, ориентиране в града, на летището, наемане на апартамент, пътуване, работа /.

След получаване на основни познания по общ испански език по желание на учащите предлагаме кратък курс по специализиран испански език / лексика свързана с конкретна професия /.